Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesine İlişkin Misafir Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni BYT Peyzaj Hafriyat İnş. ve Tur. Yat. San. Tic. A. Ş. ve Cet Yatırım İzo İnş. Tur. (Byt Peyzaj ve Cet Yatırım) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla BYT Peyzaj Hafriyat İnşaat ve Turizm Yat. San. Tic. A. Ş. ve Cet Yatırım İzo İnş. Tur. tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve işbu Misafir Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenecek ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: Pasaport Seri-No, Ad-Soyadı, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Yaşı, Medeni Durumu, Cinsiyeti, TCKN, Nüfus Cüzdanı Seri No, Ehliyet No, Baba Adı, Anne Adı, Nüfusa kayıtlı olduğu yer

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, E-posta adresi, İletişim Adresi

Sağlık ve Kan Grubu Bilgileri ile Engellilik Durumu: Nüfus Cüzdanı/Ehliyette bulunan din ve kan grubu, engellilik durumu, sağlık problemlerinde, anlaşmalı otel hekimi tarafından ilk yardım, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yönetimi için alınan tıbbi bilgiler

Ziyaret Bilgileri: İşyerine giriş ve çıkış saati, araç marka ve plakası, firma adı.

Fiziki Mekân Bilgileri: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Finansal Bilgiler: Kredi Kartı Bilgileri

Görsel/İşitsel Veriler: Nüfus Cüzdanı/Ehliyette yer alan fotoğraflar, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması; kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi

İnternet Erişim Bilgileri: Ziyaretçilere sağlanan internet erişimine ilişkin loglar

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; operasyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmet sunmak, sunulan ürün ve hizmetten faydalanmaları için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, misafir memnuniyetinin ölçülmesi ve arttırılması, pazar araştırma faaliyetlerinin organizasyonu, sağlık hizmeti sağlanması, fiziki, hukuki ve ticari güvenliğin temini, risk yönetimi, denetim ve kontrol faaliyetlerinin icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetimi amaçları ile işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin Eldi Edilmesi Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz otomatik ya da ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) maddesi doğrultusunda açık rızanıza istinaden; 5(2) maddesinde belirtilen durumların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenecektir:

Açık rızanız bulunmaması halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevzuat ve açık rızanızla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, sözleşmeli hizmet aldığımız işbirliği yaptığımız yurtiçi kuruluşlar, tedarikçiler, şirket yetkilileri ile KVKK Kanunun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Kanun Kapsamındaki Hakları

BYT Peyzaj ve Cet Yatırım; kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Kişisel veri sahibi; BYT Peyzaj ve Cet Yatırımın web sayfasında bulunan Başvuru Formu‘nu doldurarak; Veri Sahibi Başvuru Prosedürüne göre başvurusunu yapabilir.